moshimoshirooms-sakura201812-4
ビルエントランス/MOSHI MOSHI ROOMS「SAKURA」